MAŁPY


ZARYS SYSTEMATYKI RZĘDU NACZELNYCH


RZĄD: NACZELNE ( Primates Linnaeus, 1758 )
Podrząd: Małpiatki ( Prosimmi Illiger, 1811 )
a) Rodzina: Tupajowate (Tupaiidae Mivart, 1868)
b) Rodzina: Lemurowate (Lemuridae Gray, 1821)
c) Rodzina: Indrisowate (Indrisowate Burnett, 1828)
d) Rodzina: Palczakowate (Daubentoniidae Gray, 1870)
e) Rodzina: Lorisowate (Lorisidae Gregory, 1915)
f) Rodzina: Wyrakowate (Torsiidae Gill, 1872)
Podrząd: Małpy (Anthropoidea Miwart, 1864)
a) Rodzina: Pazurkowate (Callithricidae Thomas, 1903)
b) Rodzina: Płaksowate (Cebidae Swainson, 1835)
c) Rodzina: Wąskonose (Cercopithecidae Gray, 1821)
d) Rodzina: Gibonowate (Hylobatidae Blyth, 1875)
e) Rodzina: Człekokształtne (Pongidae Elliot, 1913)
f) Rodzina: Człowiekowate (Hominidae Gray, 1825 - obecnie człowiek !)

Opracował Daniel Stenzel na podstawie:
Zbigniew Woliński
Janusz Towpik
"Małpy i Małpiatki"
atlas
Wydanie pierwsze
Warszawa 1990

WSiP