Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża
      W roku szkolnym 1998/99 grupa młodzieży z klasy VIIIa Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni uczestniczyła w ramach programu I*EARN (Międzynarodowa Sieć Pomysłów Edukacyjnych) w obserwacji zwierząt na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża w Gdańsku Oliwie. Ponadto zbierali informacje na temat interesujących ich zwierząt, które zamieścili na stronach WWW, pomimo, że nie wszystkie zwierzęta są reprezentowane w gdańskim ogrodzie zoologicznym.

Uczestnicy:

UCZEŃZWIERZĘTA
Marcin GŁUSZYK foki
Joanna CHACUK
Joanna STUCZYŃSKA
jeleniowate
jeże
Paweł BIAŁY
Robert SZYMECZKO
pantery śnieżne
Daniel STENZEL małpy
Magdalena GĄSIOROWSKA
Magdalena WILCZKOWIAK
rysie
Katarzyna MARUT
Iwona WOJTAL
konie
Maria JAKUBCZAK ptaki
Dorota KŁOS
Małgorzata KRZYŻANOWSKA
pingwiny
Małgorzata PONIKOWSKA plastyka

zoo@zoo.gd.pl
Webmaster