AUTOR
Paulina Mi¶ków
Gimnazjum Nr 1 w Gdyni
Ul. 10 Lutego 26
81-364 Gdynia

05-06-2008