Historia Szkoły

Powstała w 1920 roku jako Szkoła Morska w Tczewie z dwoma wydziałami - Nawigacyjnym i Mechanicznym. Absolwenci mieli uprawnienia jakie dawały studia wyższe. Ze względu na trwającą wojnę zajęcia dydaktyczne zainaugurowano dopiero 8 grudnia (dzień ten obchodzony jest jako Święto Szkoły). W roku 1921 podniesiono banderę na pierwszej jednostce szkolnej "Lwów". W 1930 r. szkołę przeniesiono do Gdyni. , do nowowybudowanego kompleksu budynków przy ul. Morskiej. W tym samym roku "Lwów" został wymieniony na nowy szkolny żaglowiec - "Dar Pomorza". W 1938 roku powstał Wydział Transportu i Administracji Morskiej. W czasie wojny szkoła prowadziła działalność w Anglii, w Southampton i Londynie. Po wojnie wróciła do dawnej siedziby, jako szkoła średnia. W roku 1947 nazwę zmieniono na "Państwowa Szkoła Morska". W 1954 roku na Wydziale Mechanicznym powołano klasę elektryków. W 1958 roku szkoła została przekształcona na pomaturalną szkołę techniczną z czterema wydziałami: Nawigacyjnym, Mechanicznym, Elektrycznym i Administracyjnym. W 1968 r. połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego nadając charakter wyższej uczelni technicznej oraz nazwę "Wyższa Szkoła Morska w Gdyni". W 1982 roku do eksploatacji wszedł żaglowiec "Dar Młodzieży", a w 2000 roku - statek szkoleniowo badawczy "MS Horyzont II". W 2001 roku szkoła otrzymała status akademii i nazwę "Akademia Morska w Gdyni".


Powrót na stronę główną