Znaczenie wody dla człowieka

ZNACZENIE WODY DLA CZŁOWIEKA

] Woda to podstawa życia. Bez niej nie byłoby roślin i zwierząt, praktycznie cały rozwój cywilizacji nie mógł by być możliwy. Jeżeli nie ma wody, ludzie cierpią nie tylko z powodu pragnienia, dokucza im także głód, brud i wszelkie choroby. Woda jest również nie zbędna w rolnictwie i przemyśle. Według szacunku ekspertów na jednego mieszkańca powinno przypadać co najmniej 2000 m3 wody. W Polsce jednak zasoby wód powierzchniowych pozwalają na 1600 m3 na jedna osobę. Jest to około 3 razy mniej niż w innych państwach europejskich. W wyniki prowadzenia nieodpowiedzialnej gospodarki leśnej zmienił się klimat oraz stosunki wodne, doprowadziło to do zmniejszenia ilości wód. Ponadto wszelkie zanieczyszczenia spowodowały znaczne pogorszenia jakości wód. W wielu przypadkach jest ona niezdolna do jakiegokolwiek użycia. Około milion ludzi na całym świecie nie ma bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Każdego dnia choroby spowodowane brakiem czystej wody prowadzą do śmierci 25 tys. osób. Najwięksi pesymiści wśród naukowców przewidują, że około 2050 roku ludzkość zacznie dokuczać niedostatek wody. Już teraz w wielu rejonach, powstaje napięta sytuacja, gdy trzeba dzielić się wodą. Najgorzej sytuacja przedstawia się w krajach Bliskiego Wschodu oraz Afryki północnej i środkowej. Jednak jest nadzieja na uniknięcie ogromnej katastrofy. Wiele państw dostrzegło ten problem u siebie i stara się o zmniejszenie zużycia wody. Bogatsze kraje pomagają biedniejszym rozwiązywać problem "wody", który także leży w ich interesie.

Pamiętajmy aby chronić wodę,
oszczędzać ją i szanować,
póki nie jest jeszcze za późno.

POWRÓT