S N  
I

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI INTERNAUTÓW


Projekt: NAJDŁUŻSZE ZDJĘCIE ŚWIATA
Project: The longest picture on the world


1. Najdłuższe zdjęcie świata.

2. Fotograficzna dokumentacja wybrzeża i portów Bałtyku.

3. Wszyscy mieszkający nad Bałtykiem są odpowiedzialni za stan jego unikatowego środowiska. Uczestnicy projektu, pochodzący z krajów nadbałtyckich proszeni są o nadsyłanie (zrobionych w lecie) zdjęć wybrzeża Bałtyku z dokładnym podaniem współrzędnych geograficznych. Z nadsyłanych zdjęć będzie stopniowo powstawać najdłuższe zdjęcie świata, które ma szansę trafić do księgi rekordów Guines'a. Dodatkowo prowadzona będzie fotograficzna dokumentacja wszystkich portów nadbałtyckich i ich planów. Drugą częęcią projektu jest przygotowanie i realizacja rzeczywistego rejsu wokół Bałtyku, w trakcie którego uzupełniona będzie dokumentacja fotograficzna Wybrzeża i portów, a także dokonane będą pomiary podstawowych parametrów chemicznych wody morskiej np. pH, zasolenie. Pełna dokumentacja rejsu znajdzie się na stronach www projektu.

4. Wiek uczestników: 14-20 lat.

5. Projekt jest przewidziany na 4 lata ( XI 2000 - IX 2004).

 • XI-XII 2000 - stworzenie strony www. Projektu i rejestracja uczestników,
 • III 2001 - upływa pierwszy termin nadsyłania zdjęć,
 • IV 2001 - konstrukcja mapy i panoramy bałtyckiej,
 • 2001/2000 - intensywne poszukiwanie sponsorów i kontynuacja projektu,
 • 2002/2003 - przygotowania do rejsu i dalsze poszukiwanie sponsorów,
 • lato 2004 - upragniony rejs.

  6. Owoce projektu:

 • najdłuższe zdjęcie w internecie
 • dokumentacja portu
 • rejs po Bałtyku

  7. biologia, geografia, chemia, informatyka, fotografia, ekologia.

  8. Angielski i polski.

  9. Koordynator :

 • Antonina Michalowska: supertocha@hotmail.com

  10. Grupa początkowa :

 • Agnieszka Kopec: agakopec@hotmail.com
 • Waldek Antkowski: Lord_NIK@interia.pl
 • Magda Krzysztoforska: creb@kki.net.pl
 • Ola Budzisz: alka_b@friko6.onet.pl

  1. The longest picture on the world.

  2. The photographic documentation of the strands and the ports of the Baltic Sea.

  3. Everyone leaving by the Baltic Sea is responsible for the height of its warier. The participants of this project are pleased for mailing the pictures of the strands (made in summer) with the precise geographic coordinates. From all gathered pictures gradually will rise the longest picture on the world, which will have a chance to be in the Guines register. The second part of the project is preparation and realisation the reals cruise around the Baltic Sea. On this tour we'll try to complete the photographic documentation of the strands and ports. We'll also examine the basic chemical parameters, for example: pH or saltness. All the documentation from the cruise will be presented on the www sides of the project.

  4. Age of the participants: 14 - 20

  5. This project will last about 4 years (XI 2000 - IX 2004).

 • XI-XII 2000 - preparation the www side of the project.
 • III 2001 - the thirst term of sending the photos.
 • IV 2001 - creating of the Baltic panorama.
 • 2001/2002 - looking for the sponsors for the cruise and continuation of collecting the pictures.
 • 2002/2003 - preparing for the cruise
 • Summer 2004 - cruise

  6. The results:

 • The longest picture in the Internet
 • The documentation of the ports
 • Cruise around the Baltic Sea

  7. Biology, geography, chemistry, informatic, ecology, photography

  8. Languages of the project:

 • English and Polish

  9. Co-ordinator:

 • Antonina Michalowska: supertocha@hotmail.com

  10. The beginning group:

 • Agnieszka Kopec: agakopec@hotmail.com
 • Waldek Antkowski: Lord_NIK@interia.pl
 • Magda Krzysztoforska: creb@kki.net.pl  Napisz