I*EARN w pigułce

Międzynarodowa Sieć Pomysłów Edukacyjnych

International Education and Resource Network (I*EARN)

 

Co to jest I*EARN ?

 • Międzynarodowa sieć telekomunikacyjna
 • Organizacja o światowym zasięgu powołana w celu wspierania i realizacji projektów edukacyjnych
 • Pionierski model edukacji na XXI wiek
 • Programy służące uczniom i nauczycielom
 • Społeczność ludzi pomocnych i odpowiedzialnych
 • Rozpoczął działalność w 1988 roku wspólnym udziałem szkół z ZSRR i USA
 • Dziś uczestniczą w I*EARN uczniowie i nauczyciele z ponad 1500 szkół z prawie 50 krajów całego świata

Jakie są podstawowe cele I*EARN ?

 • Odkrycie, że i Ty możesz dokonać istotnych zmian w świecie i przyczynić się do wzrostu dobrobytu ludzi i całej planety
 • Uczenie się podejmowania znaczących działań dla świata
 • Wspólna praca nad wspólnymi projektami
 • Zdobywanie wiedzy, umiejętności i postaw potrzebnych dla Twojej przyszłości (jako część procesu kształcenia)

Jak to wszystko działa ?

 • Łączy innych uczniów i nauczycieli na skalę międzynarodową dzięki telekomunikacji: poczta elektroniczna, wideo- i telekonferencje
 • Po uzyskaniu połączenia masz możność wspólnej pracy w ramach rozmaitych struktur i projektów
 • Możesz także zaangażować się w wymianę międzynarodową i podróże

Jakie wyposażenie jest niezbędne ?

 • Dowolny komputer osobisty i modem
 • Dostęp do linii telefonicznej
 • Dodatkowo można mieć telefon z głośnikiem lub wideofon

Dla kogo przeznaczony jest I*EARN ?

 • Dla młodzieży i nauczycieli
 • Dla szkół średnich i podstawowych
 • Dla każdej organizacji lub zorganizowanej grupy młodzieżowej (np. harcerzy, klubów ekologicznych, PCK, itp.)

Unikatowe walory I*EARN

 • Przeznaczony jest dla twórczej młodzieży pragnącej dokonywać zmian w otaczającym świecie
 • Jest strukturą umożliwiającą ustalanie projektów partnerskich o zakresie globalnym
 • Międzynarodowe członkostwo: ponad 1500 szkół w prawie 50 krajach z całego świata
 • Możliwość pracy w grupach GIT (Generowanie Idei Twórczych) w celu opracowania nowych projektów
 • Lokalne połączenia telefoniczne
 • Możliwość korzystania z połączenia zwrotnego "callback"
 • Sieciowe węzły lokalne w 96 krajach
 • Bycie pionierem XXI wieku
 • Ukierunkowanie na projekty i produkty
 • Interdyscyplinarność (możliwość połączenia i zastosowania w naukach społecznych, lingwistyce, sztukach pięknych, szeroko pojętej humanistyce, naukach przyrodniczych, ekologii, matematyce itp.)
 • Dostęp do Internetowej "superautostrady" (poczta elektroniczna, WWW, i inne usługi Internetu)
 • Wielorakie sposoby łączności między ludźmi:
  " telekomunikacja (poczta elektroniczna)
  " telekonferencja i/lub wideo konferencja
  " podróże i wymiany międzynarodowe
 • Doroczne międzynarodowe spotkania nauczycieli i młodzieży
 • Gotowe formaty projektów
 • Możliwości korespondencyjnych przyjaźni
 • Pokrycie kosztów szkolenia przez Fundację Stefana Batorego
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
 • Darmowe czasopisma
 • Oraz wiele, wiele więcej...

Parę słów wyjaśnienia

I*EARN jest programem edukacyjnym przeznaczonym dla młodzieży całego świata. W swobodnym przekładzie na język polski I*EARN oznacza "Międzynarodowa Sieć Pomysłów Edukacyjnych". Trudno jest streścić jednym zdaniem idee edukacyjne I*EARN, choć istnieje takie hasło: Młodzież może zmienić świat wykorzystując globalną telekomunikację. Hasło brzmi wzniośle, lecz jest w pełni uzasadnione.

Program I*EARN rozpoczął swą działalność w 1988 roku. Pomysłodawcą i pierwszym sponsorem tego przedsięwzięcia jest Amerykanin Peter Copen i fundacja jego imienia. Peter Copen postanowił zrealizować ideę swobodnej wymiany myśli między młodzieżą z ZSRR i USA. Po pokonaniu wielu trudności powiodło mu się i młodzież rosyjska z amerykańską mogła połączyć się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) ze sobą. Początkowo połączono kilka szkół amerykańskich z kilkoma rosyjskimi. Pod koniec 1996 roku uczestniczyło w programie młodzież z ponad 1500 szkół z 47 krajów z całego świata. Liczba krajów, szkół oraz organizacji młodzieżowych stale rośnie. Polska faktycznie przyłączyła się we wrześniu 1996 r.

Jak funkcjonuje I*EARN ?

W ramach I*EARN istnieją tak zwane konferencje czyli zbiory list dyskusyjnych o określonej tematyce. Językami oficjalnymi są angielski i hiszpański (dotyczy to głównie krajów Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii i południowych stanów USA). Obecnie stopniowo wprowadzane są języki narodowe w ramach tzw. "okien regionalnych".

Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w konferencjach na kilka sposobów:

 1. Wymiana korespondencji drogą poczty elektronicznej (e-mail) w ramach poszczególnych tematów. Można dokonać tego bezpośrednio odpowiadając na otrzymywane listy, bądź przez dostęp do konferencji na stronach WWW w Internecie. Popularną formą dostępu jest też Telnet.
 2. "On-line", czyli konferencja na żywo, w czasie rzeczywistym, po wzajemnym uprzedzeniu się i ustaleniu terminu. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużej różnicy stref czasowych.
 3. Uczestniczenie w zajęciach warsztatowych organizowanych w kraju lub zagranicą
 4. Uczestniczenie w dorocznym ogólnoświatowym zjeździe I*EARN osobiście, lub też za pomocą internetu (wideokonferencja)
 5. Młodzież współredaguje bardzo ciekawe pisma, roczniki i półroczniki, oto kilka przykładów:
 1. "The Contemporary" to półrocznik. Zawiera artykuły podsumowujące toczące się aktualnie dyskusje, publicystykę, utwory literackie na palące i bieżące tematy interesujące współczesną młodzież.
 2. "An End to Intolerance" rocznik podsumowujący prace uczniowskie, dyskusje i wypowiedzi z konferencji "Holokaust i ludobójstwo".
 3. "Planetary Notions" pismo o tematyce szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Część artykułów stanowi posumowanie odpowiednich konferencji I*EARN. Można znaleźć tam także utwory poetyckie i ciekawą grafikę.
 4. "A Vision" pismo typowo literackie i artystyczne. Zawiera prozę, poezję i fotografie artystyczne

 

Strona główna