Dom Pani Wandy

 

Autorka tekstu i fotografii: Izabela Nalezińska, kl. VI g
obróbka komputerowa zdjęć WZ

 

Dom, który liczy około 200 lat znajduje się we wsi Zalasowa na granicy wsi Woli Lubeckiej w Gminie Tarnów.

Jest położony na starej górze na skraju lasu. Właścicielka domu – Pani Wanda ma 80 lat, a dom opuściła trzy lata temu. W 1997 roku zamieszkała w Domu Pomocy Społecznej.

 

Klasyczna budowa wiejskiej chaty z bel z drewna, oklejanych gliną. Dach pokryty jest strzechą, która w ostatnich latach została pokryta resztkami papy i tektury. Powierzchnia domu wynosi około 60 m2. Wchodząc do domu znajduje się sień, z której po drugiej stronie domu mieszczą się drugie drzwi. Po prawej stronie jest izba mieszkalna z dużym piecem. Po lewej zaś znajdowała się stajnia, w której przebywały zwierzęta gospodarskie, krowy, konie, świnie i kury.

 

Ze stajni wychodziło małe okienko z przodu domu. Na tylnej ścianie domu znajdowały się małe drzwiczki przez które wyrzucano obornik. Obornik nie przeszkadzał gospodyni, gdyż na tylnej ścianie domu nie było żadnego okna, a obornik wywożono na pola uprawne jako nawóz. Z izby mieszkalnej wychodziły dwa okna: jedno na ścianie frontowej, a drugie na bocznej, z prawej strony domu. Tam możemy zobaczyć resztki wapna, którym dom był bielony (malowany). W każdej części domu nie było podłóg tylko klepisko (mocno ubita ziemia). Na lewej stronie bocznej ściany znajduje się szopa, w której gromadzono drewno na zimę. Przy szopie znajduje się wychodek (ubikacja).

 

 

Plan domu Pani Wandy

 
Strona główna