Projekt: Przyroda mojego otoczenia.

Project: Nature in my  Surroundings.

 

 

Podstawowe założenia.

 

Postrzeganie piękna przyrody oraz ukazanie zniszczeń jakich dokonał człowiek w różnych częściach świata. Uczniowie z różnych  stron świata dokonują prezentacji, wymiany swoich zdjęć, filmów, prac plastycznych  krajobrazów, roślin, zwierząt z terenu na którym mieszkają z podaniem współrzędnych geograficznych. Dzięki  temu można  poznać  różnorodność przyrody na poszczególnych kontynentach oraz zobaczyć zniszczenia jakie dokonał w niej  człowiek. Pozwoli to zrozumieć, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie przyrody w należytym stanie.

 

 

Project ‘Natura in my surroundings’ shows students the beauty of nature and destructions which human made on the earth. Students from different parts of the world paint pictures, make pictures and movies of plants, animals and landscapes from areas where they live. Exchange materials on the Internet, in school magazines, virtual galleries allow people to know the variety of Earth nature and to see how men destroy their environment. Finally students can understand that everybody is responsible for nature and what they can do to keep it in good condition.

 

Opis projektu

 

I.  Bez użycia słów mówię co wiem, czuję i rozumiem:

    

   -Prześlij zdjęcie, prace plastyczne, film,  przyrody najbliższego otoczenia w którym    żyjesz,

-             narysuj, wykonaj zdjęcie rośliny, która Cię urzekła,

-             narysuj, wykonaj zdjęcie dzikich zwierząt i ptaków  przebywających w Twoim  miejscu zamieszkania,

-             narysuj, wykonaj zdjęcie najbardziej urokliwego  miejsca.

 

   I.      Using no words I say what I know, what I feel, what I understand.

-             send a photo, an artistic composition or a film of the nature of the surroundings          

 you  live in.

-             draw or take a photo of  a plant that enchanted you

-             draw or take a photo of wild animals ,birds that live in your area

-             draw of take a photo of the most charming place where you like to spend your time.

-               

II. Przedstaw w  rysunku, zdjęciu co niepokoi Cię w otaczającej przyrodzie:

  -katastrofy ekologiczne,

  -wysypiska śmieci,

  -kłusownictwo,

 -zagrożenia przemysłowe,

-zagrożenia komunikacyjne.

 

II.                 Show in a picture or a photo what worries you in the surrounding nature.

-             ecological disasters,

-             rubbish dumps,

-             poaching,

-             industrial threats,

-             transportation hazards.

-              

 III.    Wiek i liczba uczestników – bez ograniczeń  .

II.                 Age and number of participants – no limits set.

 

IV. Rodzaj zaangażowania.

      Pojedynczy uczniowie, całe klasy, koła zainteresowań.

 

III.               Kinds of commission:

Single studens, whole classes, eco clubs.

 

V. Przedmioty z programu nauczania: technika, informatyka, biologia, geografia, sztuka.

 

V. Subjects from the curriculum:

     Technical subjects, biology,  geography, arts.

 

VI. Owoce projektu:

     

 -    tworzenie tematycznych wystaw  w szkole,

-    wykorzystanie  przesłanych  prac  na  lekcji,

-      ilustracje do książek, kalendarzy,

 -   współpraca z dyr. parków    krajobrazowych  w celu  sponsorowania folder:

VI.              The frutis of the  project:

         presenting thematic exhibitions about nature, making use of the works during                       

          classes;

         -illustrations for books, calendars.

 

VII. Wkład na rzecz społeczności  lokalnych.

         Budzenie zainteresowania bogactwem rodzimej przyrody oraz skutków nie                                              

          umiejętnego z niej korzystania. Propagowanie krajoznawstwa i przywiązania do

         swej małej  ojczyzny.

VII.            Contribution for local communities:

To awake an interest in the beauty and to show the results of its misuse.

 

Projekt opracowała

Barbara Lelwic

 

Written by

Barbara Lelwic

www.wom.bydg.pl/~infor