Nazwa projektu:   Patron mojej szkoły.

 

Jednozdaniowy opis projektu:

Projekt dotyczy charakterystyki postaci patrona szkoły do której uczęszczasz.

Pełny opis projektu:

·      Czy wiesz kim był człowiek (instytucja) którego imię nosi Twoja szkoła?

·      W jakiej dziedzinie życia zasłużył się?

·      Co pozostawił następnym pokoleniom?

·      Czy jego postać może być wzorem i dlaczego?

·      Jakim był człowiekiem w życiu prywatnym?

·      Czym zajmował się na co dzień?

·      W jakim stopniu postać patrona związana jest z regionem w którym żyjesz?

·      Czy zasady jakim hołdował są ponadczasowe, aktualne i dziś?

·      W jaki sposób zdobywasz wiedzę o patronie szkoły.

·      Czy znasz choć częściowo spuściznę po patronie?

·      Opowiesz nam o niezwykłych, interesujących ludziach, wydarzeniach czy odkryciach związanych z osobą (instytucją) patrona Twojej szkoły?

·      W trakcie badań zbieraj każdą informację i korzystaj z wszelkich dostępnych źródeł.

·      Po zebraniu materiałów podziel się z nami informacjami, tym czego dowiedziałeś się, co znalazłeś w książkach, szkolnej bibliotece czy w Internecie.

             Czekamy na Twoje (Wasze) opracowania. Podziel się z nami informacjami o człowieku (instytucji), którego imię ma zaszczyt nosić Twoja szkoła.

 

Wiek/poziom zaawansowania uczestników:

Wiek i liczba uczestników bez ograniczeń.

 

Plan zajęć:

    Początek projektu: 01 grudnia 2000 r.

    Koniec projektu   : 1 czerwca 2001 r.

 

Możliwe zajęcia    (ćwiczenia) dotyczące projektu w klasie:

Wyszukiwanie informacji w bibliotekach i w Internecie, poszukiwanie ludzi mających związek z osobą patrona, badaczami, historykami.

 

Oczekiwane wyniki:

Czekamy z niecierpliwością na wszystkie opowiadania, zdjęcia, obrazki, wywiady i inne formy opisu postaci patrona. Wszystko chętnie przeczytamy, obejrzymy.

 

Wkład projektu:

Wszystkie  nadesłane prace  będą zebrane i opublikowane w Internecie na stronie www.

 

Języki projektu:

Obowiązuje język angielski i polski.

 

Nazwisko i e-maile uczestników grupy początkowej:

Wszystkie prace, zapytania, uwagi proszę kierować:

Gabriela Schwartz

e-mail: gabisch@rumia.edu.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących

84 – 232 Rumia

ul. Stoczniowców 6