Oznaczenia pojazdów na PKP


Oznaczenia lokomotyw elektrycznych i spalinowych


Oznaczenia lokomotyw elektrycznych i spalinowych1. Pierwsz litera oznacza lokomotywę spalinową lub elektryczną

E - Elektryczna         S - Spalinowa


2. Druga do jakich celów jest przeznaczowa

P Pasażerska   U Uniwersalna    T Towarowa    M Manewrowa   


3.Mówi nam o typie pojazdu

W spalinowych

Symbol Rodzaj przekładni i sterowania napędu
01-09 mechaniczna, sterowanie jednokrotne
10-14 mechaniczna, sterowanie wielokrotne
15-24 hydrauliczna lub hydrauliczno-mechaniczna, sterowanie jednokrotne
25-29 hydrauliczna, sterowanie wielokrotne
30-39 elektryczna, sterowanie jednokrotne
40-49 elektryczna, sterowanie wielokrotne
 

W elektrycznych

Symbol Układ osi, rodzaj prądu i napięcie (w sieci trakcyjnej)
01-14 lokomotywy czteroosiowe (BoBo), prąd stały 3000V
15-19 lokomotywy czteroosiowe (BoBo), prąd przemienny
20-34 lokomotywy sześcioosiowe (CoCo), prąd stały 3000V
35-39 lokomotywy sześcioosiowe (CoCo), prąd przemienny
40-49 lokomotywy o innym układzie osi lub rodzaju prądu czy też napięcia