Odległość w kilometrach które przejechałem w kabinie maszynistyMożesz obejrzeć ile "km" razem przejechałem po kliknięcu poniżej na lokomotywę

(dat wyjazdu i przyjazdu nie podaje ze względów bezpieczeństwa)