DREWNIANY KOŚCIÓŁEK W DĘBNIE

Widok ogólny wnętrza kościoła

Kościół w Dębnie Podhalańskim pod wezwaniem w. Michała Archanioła jest pięknym wiadectwem kultury światowej i zdolnoci ludzi Podhala. Zaliczony do zabytków klasy "0". Zbudowany został w 1490 roku w stylu gotyckim, z drewna modrzewiowego. Konstrukcję kocioła łączono na zrąb i umacniano drewnianymi kołkami. Nie stosowano gwoździ. Kociół w dalszym ciągu służy do celów kulturowych.

Bardzo cenne jest malowidło kocioła - polichromia z końca XV wieku. Wykonana w stylu gotycko - renesansowym. Ma 33 kolory i 77 różnych wzorów, w tym motywów chińskich i perskich, a nad krzyżem na rodku kocioła orzeł jagielloński. Farby zachowały kolory do tej pory (ok. 500 lat). Nie odkryto tajemnicy ich trwałoci.