ZABYTKI

1.Kościół św. Barbary przebudowany w XIX w. w sale gimnastyczną.
2.Budynek mennicy z 1507 r. obecnie jest to budynek mieszkalny.
3.Późnogotycki kosciół cmentarny św. Trójcy z 1583 r.
4.Budynek cechowni byłej kopalni złota.
5.Kościół parafialny z XIX w. p.w.Niepokalanego Poczęcia NMP.
6.Śpiący lew - pomnik I wojny światowej z 1922 r.

POWRÓT