Strona Główna | Budowa reaktora | Elektrownie w Polsce | Polscy naukowcy | Słownik | Linki

Strona została stworzona by wyjaśnić i podać w przystępnej formie informacje dotyczące elektrowni jądrowych w Polsce w szerokim tego słowa znaczeniu. Na stronie znajdziecie informacje dotyczące budowy reaktora atomowego jak i osiągniącia w gdziedzinie fizyki jądrowej Marii Skłodowskiej-Curie. Wszystkie informacje są podane w przystępnej formie. Serwis ten został przygotowany jako projekt w Gimnazjum nr 1 w Gdyni. Na kółko fizyczne pod nadzorem pana Tadeusza Burego.

 


Podstawowe informacje

O projekcie

O twórcy witryny