PTAKI WODNE

Mewa śmieszka
Larus ridibundus

Krzyżówka
Anas platyrhynchos

Perkoz dwuczubny
Podiceps cristatus

Łabędź niemy
Cygnus olor

Powrót