PERKOZ DWUCZUBNY

Podiceps cristatus

Perkozy żyją tylko na wodach zamkniętych i są chronione.

Moje własne obserwacje perkozów przeprowadzałem na jeziorze Patulskim koło Kościerzyny. Ptaki były płochliwe, jednak udało mi się podpłynąć na odpowiednią odległość. Myślę, że warto tu opisać przebieg obserwacji. Zazwyczaj przestraszone perkozy nurkują głęboko pod wodę i wynurzają się w oddali (i śmieją się z obserwatora). Tym razem jednak było inaczej. Na jeziorze zauważyłem parkę perkozów. Kiedy zbliżyłem się do nich, okazało się, że była to para z młodymi. Małe perkoziątka nie umiały jeszcze nurkować, więc kiedy podpłynąłem do nich zrealizowały plan awaryjny ucieczki: Jedno z rodziców starało się natychmiast odciągnąć moją uwagę od reszty swojej rodziny, a drugie posadziło swoje nieporadne jeszcze potomstwo na grzbiecie i odpłynęło gdzieś z pośpiechem. Wszyscy, którym opowiadałem tę historię byli pełni podziwu dla perkozów, a ja zadecydowałem, że może to być dobry materiał do mojego projektu.

Powrót