PTAKI WYSTĘPUJĄCE W POLSKICH HERBACH

Orzeł Biały (? Bielik ?) na czerwonym tle jest godłem Polski. Nie mogę powiedzieć o nim dużo, ponieważ jest on bardzo rzadki (występuje sporadycznie w Polsce południowej i północno-wschodniej, chroniony) i z tego względu obserwowanie go na Pomorzu Gdańskim jest praktycznie niemożliwe. Ciekawostką jest legenda o powstaniu Polski, w którym Orzeł Biały miał duży udział.

Mewa, ze względu na nadmorskie położenie Sopotu stała się jego herbem. Więcej informacji na temat mewy uzyskasz klikając tutaj: Ptaki wodne>Mewa śmieszka

Powrót