W OSIEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM 1920-10 II-2000
PUCK80
ROCZNICA
ZAŚLUBIN
POLSKI Z MORZEM

Muzeum Miasta Gdyni
Medale z kolekcji Romualda Sieradzkiego
18.02 – 26.03. 2000 r.


wystawa ze zbiorów:
 • Romualda Sieradzkiego,
 • Józefa Wąsiewskiego,
 • Muzeum Miasta Gdyni
  organizacja wystawy:
 • Muzeum Miasta Gdyni
  aranżacja i przygotowanie:
 • Barbara Mikołajczuk,
 • Tomasz Rembalski
  tekst folderu:
 • Dagmara Płaza-Opacka na podstawie art. H. Wiktor pt. „Historia zamknięta w brązie (w:) „Magazyn Gdański”, 1996, nr 5 oraz folderu pt. „Medale morskie”, WSM Gdynia 1996
  rys.: awers i rewers medalu: 80 Rocznica Zaślubin Polski z Morzem 1920-10.II-2000 Puck, emitent: Urząd Miasta w Pucku, aut.: Marek Bogdasiewicz, medal lany w firmie „Kokon” z Gdańska
  Gdynia
  18.02 – 26.03.2000 r.
  Dzień 10 lutego 1920 r. jest w historii Polski datą niezwykle ważną, bowiem stał się on symbolicznym momentem zakończenia procesu przejmowania Pomorza przez Polskę. Przez sam akt zaślubin z morzem dokonany przez gen. Józefa Hallera w Pucku, nawiązano do istniejącej od setek lat tradycji państw morskich. Dzień ten jest też traktowany jako symboliczny moment rozpoczęcia tych wszystkich wydarzeń, które zaistniały w niedalekiej przyszłości – zagospodarowanie wybrzeża, tworzenie gospodarki morskiej, budowa portu w Gdyni. Po sześciu latach, 10 lutego 1926 r., Gdynia uzyskuje prawa miejskie. Dla mieszkańców naszego miasta ma więc data ta dodatkowe znaczenie. W roku obchodów 80.rocznicy zaślubin Polski z morzem, Muzeum Miasta Gdyni prezentuje wystawę, która powstała w wyniku współpracy z gdyńskim kolekcjonerem medali Romualdem Sieradzkim, członkiem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, „Gdynianinem z wyboru”. Swoimi zainteresowaniami medalierstwem i wiedzą Romuald Sieradzki dzieli się z czytelnikami na łamach „Wiadomości Gdyńskich” w „Kąciku kolekcjonera medali”. Kolekcja jego prezentowana była na wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Na wystawie zgromadzono 250 medali będących fragmentem kolekcji liczącej 3500 sztuk o różnej tematyce gromadzonych od 1972 roku. Medale prezentowane są grupach tematycznych, m.in.:
 • zaślubiny z morzem,
 • postacie historyczne: marsz. J. Piłsudski, gen. J. Haller, gen. K. Sosnkowski, A. Abraham, I. Daszyński, R. Dmowski,
 • miasta pomorskie: Wejherowo, Puck, Hel, Kartuzy, Tczew, Gdynia,
 • Marynarka Wojenna RP,
 • port w Gdyni i Urząd Morski. Drugą część wystawy stanowią eksponaty z kolekcji kmdr Józefa Wąsiewskiego, redaktora naczelnego „Bandery”, autora książki pt.: „Trzymajmy się morza. Zaślubiny Polski z morzem 1920 – 2000”, Gdańsk 2000. Składają się na nią m.in.: sznury galowe, orły z czapek, oznaki współczesnych stopni wojskowych, naszywki mundurowe i okolicznościowe, pasy i klamry kadry Marynarki Wojennej. Niezwykle ciekawa i cenna jest gablota zawierająca kolekcję odznak organizacyjnych, emblematów Ligi Morskiej z różnych okresów jej istnienia: od Ligi Żeglugi Polskiej w latach 1919-1924 do Ligi Morskiej i Kolonialnej 1930-1939. Uzupełnieniem są legitymacje organizacyjne Ligi Morskiej. W tej samej gablocie zaprezentowano jeden z pierścieni gen. Józefa Hallera oraz odznakę pamiątkową Frontu Pomorskiego i jej miniaturę. Kolekcję medali uzupełniają mapy obrazujące ziemie polskie pod zaborami i granice państwa po odzyskaniu niepodległości, pochodzące ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni W dwu gablotach zgromadzono pamiątki i dokumenty nawiązujące do tematyki zaślubin Polski z morzem, przykłady druków propagandowych z okresu międzywojennego.
  Muzeum Miasta Gdyni wyraża serdeczne podziękowania Panom Romualdowi Sieradzkiemu i kmdr Józefowi Wąsiewskiemu za udostępnienie kolekcji i pomoc w przygotowaniu ekspozycji.


 • Dziecko w rodzinie
 • Zbigniew Świercz - Malarstwo-Grafika-Rysunek
 • Strona główna
 • Najogólniej
 • Położenie
 • Historia
 • Architektura
 • Antek znad Bałtyku Królem Kaszubów!
 • Ciekawostki